شامل :

برنامه های بسیار معنوی و فوق العاده ای هست که به همت هیئت محبین اهل بیت (ع) و پایگاه مقاومت بسیج شهید صدوقی و کانون فرهنگی مسجد خاتم الاوصیا شهرستان گلوگاه در مزار شهدای گمنام بهشت رضای گلوگاه برگزار گردید