بشارتت باد ای مدینه عشق
بشارتت باد ای خطه توس
بشارتت باد ای سلطان خراسان، ای علی بن موسی الرضا علیه السلام
بشارتت باد آمدن فرزندی ک در همه آفاق یگانه است
ولادت جوانترین امام شیعیان مبارک باد